gorbagor

is. <fars.> Ölmüş adam haqqında söyüş məqamında işlənir. <Fəxrəddin:> Onun <Qətibənin> gorbagor atasının qızın səadətini əlindən aldığı bəs olmadımı? M. S. O.. <Ələmdar:> <Məşədi> qırsaqqız oğlu qır-saqqız, elə bil o gorbagor Hacı Abtalıbın özüdür ki, qəbirdən xortduyub. . S. R..
◊ Gorbagor etmək – ölmüş bir adamı rüsvay etmək, təhqir etmək, dalınca söymək. Birisi Hacı Manafdır, özü Üryan oğlu; Gör mən indi edərəm gorbagor ol üryanı. S. Ə. Ş.. Gorbagor olmaq – ölmək, gəbərmək (söyüş kimi işlənir). <Səfər:> Bilirəm, dədə-babam gorbagor olacaq! Cəhənnəmə, ondan mənə bir zərər yoxdur. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • gorbəgor — f. «gordan gora» gorbagor (qarğış kimi işlədilir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tünbətün — f. gorbagor …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tar-mar — sif. 1. Bir birinə qarışmış, dolaşıq, nizamsız, qarışıq; pərişan. <Süleyman Əsgərə:> Nədir sənin dərdin, bu nə ah zardır; Nədir sənin fikrin belə tar mardır. Ü. H.. Məzar. . . Şaxta kəsir, o tənha xəyal; Yönəlir yoluna fikri tar mar. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xortlamaq — f. Guya dirilmək, dirilib qəbirdən çıxmaq. <Sonanın> qabağına kölgələr, qəbirdən xortlayan ölülər çıxmamışdı. M. İ.. <Ələmdar:> <Məşədi> qırsaqqız oğlu qır saqqız, elə bil o gorbagor Hacı Abutalıbın özüdür ki, qəbirdən xortduyub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılmaq — f. 1. Öz ağırlığı ilə yerə enmək, müvazinətini, yaxud istinad nöqtəsini itirərək aşağıya devrilmək, yerə dəymək. Başı gicəllənib yıxıldı. Pilləkəndən yıxılmaq. – Məşədi, tərpənsən, yıxılarsan ki. . . Ü. H.. Gərək yadındadır. . . üç il qabaq mən;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.